Hudlægen informerer om
Roaccutan
(Isotretinoin)
Dansk dermatologisk Selskab
ISOTRETINOIN
Hvordan virker Isotretinoin?
Isotretinoin er kemisk beslægtet med A-vitamin. Det virker ved at hæmme talgkirtlernes funktion og er særdeles effektivt til behandling af svær acne. De første uger under behandlingen kan acnen forværres. Hos de fleste indsætter virknin­gen efter 1-2 måneders behandling. Den samlede behandlingsperiode er 4-6 måneder.
Hvordan tages Isotretinoin?
Kapslerne bør indtages i forbindelse med et hovedmåltid.
Isotretinoin og anden medicin
Da Isotretinoin er beslægtet med A-vitamin, bør man i behandlingsperioden ikke indtage mere A-vitamin, end der er i en almindelig vitamintablet. Isotretinoin må ikke indtages sammen med tetra-cyklin.
Bivirkninger
De fleste oplever tør hud og tørre læber i behand­lingsperioden. Håret kan føles mindre fedtet end sædvanligt. Slimhinder i øjne og næse kan tørre ud. Det kan medføre besvær med kontaktlinser og risiko for næseblod. For at undgå, at den tørre hud fører til eksem, er det en god ide at anvende fede cremer på huden. Læbepomade og vaselin kan anvendes på læber og i næsebor. Soldyrkning bør begrænses, fordi man lettere bli­ver skoldet.
Det er ikke tilladt at være bloddonor i behand­lingsperioden samt den første måned efter be-handlingsophør.
Muskel- og ledømhed kan forekomme specielt under sportsudøvelse.
Depression er en mulig, men sjælden bivirkning. Derfor skal man henvende sig til lægen ved uven­tede humørsvingninger.
Prævention, graviditet og amning
Isotretinoin er fosterbeskadigende. Ved behand­ling af kvinder er det derfor et krav at anvende sikker prævention i behandlingsperioden samt 1 måned efter behandlingsophør. Skulle graviditet
alligevel indtræffe i denne periode, er abort en nød­vendighed. Amning frarådes i behandlingsperioden.
Sikkerhed og kontrol
Fedtmængden i blodet kan stige, og leveren kan på­virkes af Isotretinoin. Dette kontrolleres med blodprø­ver. Før behandlingen påbegyndes, tages blodprøver. Hos kvinder endvidere graviditetsundersøgelse ved urinprøve eller blodprøve. Når der foreligger normale prøvesvar, kan behandlingen påbegyndes. Efter 1 måneds behandling gentages prøverne. Hvis disse fortsat er normale, er yderligere kontrolprøver ikke nødvendige hos mænd. Hos kvinder skal gravi­ditetstesten gentages 1 gang om måneden i hele behandlingsforløbet.
Receptfornyelse
Til kvinder udskrives en ny recept ved de månedlige kontroller. Recepten skal indløses indenfor 7 dage efter udskrivelsen og giver adgang til 30 dages be­handling. Graviditetstest og receptbegrænsningen sikrer, at kvindelige patienter ikke indtager medika­mentet under graviditet.
Udlandsrejse eller andre praktiske forhold kan van­skeliggøre denne rutine. Behandlingen vil i givet fald kunne fortsættes på ens eget ansvar. Apoteket skal følge lægens receptordination og kan således ikke nægte at udlevere medicinen på trods af den princi­pielle 1 månedsregel.
Copyright Dansk dermatologisk Selskab • 2. udgave