Hudlægen informerer om
PPD
(P-phenylenediamine)
Dansk dermatologisk Selskab
P-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
Lappeprøven viser, at du er allergisk over for p-phenylenediamine (PPD). PPD er et sort farve­stof, som blandt andet anvendes i hårfarve.
De fleste får PPD-allergi ved enten at have farvet deres hår, ved en midlertidig tatovering såkaldt sort henna tatovering eller erhvervs­mæssigt som frisør.
PPD og lignende farvestoffer anvendes til hår-farvning i både mørke og lyse nuancer. Det bety­der, at hårfarver kan give dig allergisk reaktion, hvor det kommer i kontakt med huden. For no­gen kan reaktionen være voldsom med hævelse og væskende sår, for andre vil kontakt med hår­farver give eksem.
Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt du undgår hudkontakt med PPD.
Råd
Du bør undgå produkter, som indeholder PPD og lignende stoffer. Det betyder at du skal:
• Undgå at farve dit hår og undgå at farve andres hår
•  Undgå at få farvet øjenbryn og øjenvipper med blivende farve
•  Undgå at få malet mørke hennatatoveringer på huden
På festivaler, feriesteder og lignende udbydes malede tegninger til huden. De kan indeholde PPD og kaldes semi-permanente tatoveringer, sorte henna tatoveringer eller midlertidige tatoveringer.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en hårshampoo inde­holder hårfarve, rådes du til at bruge et andet pro­dukt.
Du kan godt bruge mascara, øjenskygge og anden make-up.
Tekstiler
Tøj, pelsværk og skind må ikke farves med PPD. Alligevel kan der være farvestoffer i, som kryds­reagerer med PPD. Enkelte personer med PPD-allergi kan ikke tåle mørke tekstiler. Tekstilallergi ses som udslæt på kroppen, hvor tøjet har været i kontakt med huden. Hvis du reagerer på tekstiler, bør du tale med din læge.
Produkter uden for Europa
I produkter købt uden for Europa kan p-phenylene­diamine hedde: Paraphenylenediamine og 1,4-dia-minobenzen. Du kan også støde på hårfarveproduk­ter fra Østen, hvor det ikke er anført, om der er farvestoffer i.
Læs mere om allergi på: www.videncenterforallergi.dk
Copyright Dansk dermatologisk Selskab ■ 1. udgave