Hudlægen informerer om
Parfume
Dansk dermatologisk Selskab
PARFUME
Lappeprøven viser, at du er allergisk overfor parfume. Det betyder, at parfumerede produkter kan give eksem ved kontakt med huden. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt du undgår de parfumestoffer, du er allergisk over for.
Parfume er en blanding af duftstoffer. Duftstofferne kan være kemiske stoffer eller naturprodukter, som f.eks. ekstrakter af blomster. En parfume består som regel af 10 til 300 duftstoffer.
De duftstoffer, som hudlægen har testet dig med, er hyppige årsager til allergi.
Parfume forekommer i en lang række produkter f.eks.:
•  Parfumer
•  Kosmetiske produkter, herunder naturkosmetik, sæbe, shampoo, aftershave, fugtighedscreme, deodorant og antiperspirant.
•  Rengørings- og vaskemidler.
•  Industrielle produkter som håndrensemidler og evt. køle-smøremidler.
Naturkosmetik eller andre naturprodukter kan også indeholde duftstoffer, som giver allergi.
På arbejdspladsen
Personer, som har kontakt med parfumerede cremer/olier som f.eks. kosmetologer, aromaterapeu­ter og massører, kan udvikle parfumeallergi. Parfume­rede rengøringsmidler, som man har erhvervsmæssig kontakt til uden at bruge handsker, kan forårsage parfumeallergi.
Nogle duftstoffer findes som smagsstoffer i mad en­ten naturligt eller tilsat. Det betyder, at man kan udvik­le duft/smagsstof-allergi og håndeksem i erhverv, hvor fødevarer fremstilles. Duftstoffet eugenol anvendes også til tandbehandling og kan give allergi hos tand­læger og klinikassistenter, selv om det er sjældent.
De fleste tilfælde af parfumeallergi kommer af privat brug af parfumeret kosmetik. Erhvervsbetinget parfumeallergi er relativ sjælden.
Personer med svær parfumeallergi skal bruge uparfu-merede produkter, det gælder både kosmetik, hudpleje-produkter, rengørings- og vaskemidler.
Personer med en lettere parfumeallergi kan ofte tåle at bruge visse parfumerede produkter, specielt produkter, der kun er i kontakt med huden i kort tid.
Generelt må det frarådes at bruge:
•  Parfumerede deodoranter
•  Parfume/eau de toilette direkte på huden. Det kan eventuelt bruges uden på tøjet
•  Parfumerede cremer på eksemhud, uanset hvilke duftstoffer, de indeholder.
Der kan være parfumer, man kan tåle trods den påviste allergi over for parfume. Det kan skyldes, at der kan være anvendt andre duftstoffer i parfumen end dem, man er allergisk over for, eller at de kun er tilstede i små mæng­der.
Ny deklarationspligt
Fra den 11. marts 2005 skal kosmetiske produkter være deklareret med, om de indeholder udvalgte allergifremkal-dende duftstoffer. Fra den 8. oktober 2005 gælder dette også vaske- og rengøringsmidler til privat og erhvervs­mæssig brug.
Det betyder, at du kan se på etiketten, om et kosmetisk produkt indeholder et eller flere af de duftstoffer, du er allergisk over for. De kan dog være tilstede i en lille mængde i produktet, uden det skal deklareres.
Hvis du ønsker at bruge nogle parfumerede produkter, giver deklarationen dig mulighed for på forhånd at vælge produkter fra, som du ikke ville kunne tåle.
Da der findes tusinder af duftstoffer, vil det ikke være muligt helt at sikre sig, at man kan tåle et parfumeret pro­dukt.
Hvis du er meget allergisk eller vil sikre dig helt, bør du undgå at bruge parfumerede produkter. Den nemmeste måde at afgøre om et produkt er parfumeret, er at lugte til det.
Læs mere om allergi på: www.videncenterforallergi.dk
Copyright Dansk dermatologisk Selskab • 2. udgave