Hudlægen informerer om
Methotrexat
Information om behandling med methotrexat. Hvis der er spørgsmål, der ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.
Hvordan virker methotrexat?
Methotrexat hæmmer celledelingen og immunsystemet. Herved kan nogle sygdomme, herunder psoriasis bedres.
Hvordan tages methotrexat?
Methotrexattabletterne tages normalt kun én gang ugentligt.
Methotrexat og anden medicin
Hvis De under methotrexatbehandlingen skal bruge anden medicin, herunder håndkøbsmedicin, skal De først tale med Deres læge. Specielt skal De undgå acetylsalicylsyre-holdige præparater som Albyl®, Kodimagnyl® og Treo®. I stedet kan paracetamolholdige præparater (Panodil®, Pamol® og Pinex® anvendes). Sulfapræparater og medicin, der indeholder trimetoprim, må ikke tages under metho­trexatbehandlingen.
Bivirkninger
Nogle bivirkninger mærker De selv. Det kan være mave­problemer som nedsat appetit, kvalme og diaré. Andre bivirkninger mærker De ikke selv. Methotrexat hæmmer dannelsen af blodplader samt hvide og røde blodlegemer. Derfor er det nødvendigt, at der regelmæssigt bliver taget blodprøver. Methotrexat kan endvidere påvirke leverfunk­tionen, som derfor også kontrolleres. Hvis De får høj feber, bør lægen kontaktes og orienteres om, at De behandles med methotrexat.
Alkohol
Da alkohol omsættes i leveren, bør alkoholindtagelse under methotrexatbehandlingen undgås eller begrænses til højst 3 genstande om ugen. Tal med hudlægen herom.
Prævention, graviditet og amning
Methotrexat må ikke indtages, hvis man er gravid eller ammer. Både mænd og yngre kvinder skal anvende sikker prævention i forbindelse med methotrexatbehandling og mindst 3 måneder efter dens ophør. Methotrexattabletter må ikke gives til andre. Aflever evt. overskydende tabletter på apoteket.
Dansk dermatologisk Selskab