Hudlægen informerer om
MCI/MI
Dansk dermatologisk Selskab
METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE (MCI/MI)
Lappeprøven viser, at du er allergisk over for methyl-chloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI). MCI/MI er et konserveringsmiddel, der anvendes i in­dustrien og husholdningsprodukter for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer. Kathon er et handelsnavn for en blanding af to stoffer methyl-chloro-isothiazolinone (MCI) og methylisothiazolinone (Ml). I kosmetiske produkter skal betegnelsen methyl-chlorisothiazolinone og methylisothiazolinone anven­des på listen over indholdsstoffer i produktet (INCI be­tegnelsen).
MCI/MI er en hyppig årsag til konserveringsmiddelallergi
Hvorledes viser MCI/MI-allergi sig?
MCI/MI-allergi viser sig ved eksem i de hudområder, som er i kontakt med stoffet. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis man undgår hud­kontakt med stoffet.
Det er især kontakt med MCI/MI i kosmetiske produkter (cremer, lotioner), der forårsager eksem. MCI/MI i afvaskelige produkter (shampoo, flydende sæbe) bør også undgås, hvis man har MCI/MI-allergi. Derudover kan der være kontakt med stofferne på arbejds­pladsen.
Hvilke produkter kan indeholde Kathon? Kosmetik
•  Cremer, lotioner
• Solbeskyttelsesmidler
•  Kosmetik
Personlig hygiejne
•  Shampoo, balsam, voks
•  Flydende sæbe
•  Skumbad
Husholdnings/industrielle produkter
• Vandbaseret maling*
• Tapetklister
•  Køle-smøremidler
•  Rengøringsmidler
•  Møbelvoks
•  Insektmidler •Lak
•  Lim og klæbestoffer
•  Printerblæk
• Træbeskyttelse
•  Imprægneringsmidler (tøj og læder)
•  Bilshampoo, bilvoks
*Nymalede rum, hvor der er anvendt maling indeholdende MCI/MI, kan i sjældne tilfælde medføre luftbåren kontakt-eksem. Risikoen er tilstede i op til 7 dage.
Listen er ikke fuldstændig
I hvilke erhverv og på hvilke arbejdspladser kan man være udsat for MCI/MI?
De arbejdspladser og erhverv, hvor der er størst risiko for kontakt med MCI/MI
• Malere
•  Fremstilling af maling
•  Frisører
•  Kosmetologer
•  Mælkeindustri
•  Maskin-/metalindustri, hvor der anvendes køle-smøremidler, rustbeskyttelse og maskinolie.
Råd
MCI/MI allergi betyder, at du skal undgå produkter, der er konserveret med dette stof. Læs varedeklarationen på produktet og spørg forhandleren i tvivlstilfælde, om pro­duktet indeholder MCI/MI.
Anvend ikke produkter hvor MCI/MI er nævnt i varedeklarationen
Hvordan finder jeg ud af, om et produkt indeholder MCI/MI?
EU-regulering sikrer, at indholdsdeklarationen for kosme­tik og husholdningsprodukter indeholder oplysninger om konserveringsmidler. MCI/MI sælges imidlertidig under mange forskellige navne:
•  Kathon GC, CG, LX, WT special, 886 MW
• CI+Me-isothiazolinone
•  MCI/MI
•  Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone •Acticide, Acticide SPX
•AlgucidCH50
• Amerstat 250
• Euxyl K100
•  Fennosan IT 21
• GR 856lzoline
• Grotan K
• Mergal® K 7
•  Metatin GT
•  Mitco CC 31 L, CC 31 L, CC 32 L, Mx® 323
•  Parmetol ® A 23, DF 12, DF 18 , DF 35, K 49, K 50
•  Piror® P 109
Alle kemiske stoffer har et nummer, kaldet et CAS nummer. CAS numret for MCI/MI er: 55965-84-9.
Hvilke produkter kan jeg benytte?
Du rådes til kun at benytte produkter, der indeholder andre konserveringsmidler.
Læs mere om allergi på: www.videncenterforallergi.dk
Copyright Dansk dermatologisk Selskab • 1. udgave