Hudlægen informerer om
Undersøgelse for allergi ved hjælp af lappeprøver
Dansk dermatologisk Selskab
HVAD ER KONTAKTALLERGI?
Kontaktallergi opstår ved længerevarende hud­kontakt med almindeligt forekommende stoffer som nikkel, gummi og parfume. Denne allergiform er ikke medfødt. De stoffer, som giver allergi, er almindeligt forekommende i vor dagligdag og i arbejdslivet. Ved hudkontakt med et stof, man ikke tåler, udvikles eksem. Eksemet viser sig som rødme, kløe, hævelse samt millimeterstore blærer, som senere efterlader afskalning. Eksemet kan blive kronisk, hvis man dagligt eller jævnligt udsæt­tes for stoffet. De fleste allergiske kontakteksemer ses på hænderne, underarmene, fødderne eller i ansigtet.
UNDERSØGELSE VED HJÆLP AF LAPPEPRØVER
Lappeprøver udføres for at kunne bedømme, om der er opstået kontaktallergi. Disse prøver anbrin­ges opadtil på ryggen. Plastrene med prøverne skal blive siddende i 48 timer. En allergi over for et af stofferne viser sig ved, at der på stedet, hvor stoffet har siddet, opstår rødme, hævelse og kløe.
Af hensyn til tøjet anbefales det at bruge gamle bluser eller undertrøjer i undersøgelsesperioden, da nogle af de farvede stoffer kan trænge igennem plastret. Både når plastret sættes på, og når det tages af, er det nødvendigt at markere teststedet. Disse streger kan smitte af.
For at øge sikkerheden ved undersøgelsen, bør følgende iagttages:
1)  Undlad at tage brusebad eller at vaske ryggen i undersøgelsesperioden (3 dage).
2)   Undgå motion, der fremkalder stærk sved.
3)  Udsæt ikke ryggen for sol eller solarielys.
4)  Undgå kradsning af området, da irritation af huden kan gøre det vanskeligt at bedømme prøverne.
5)  Hvis hæfteplastret løsner sig, så klæb det fast på det oprindelige sted ved hjælp af et almin­deligt hæfteplaster. Gør lægen opmærksom på at plastret løsnede sig.
Aflæsningen af prøverne foregår efter nærmere aftale med lægen. Der kan af og til udvikles reaktio­ner på lappeprøver 1-2 uger efter, at prøverne blev anbragt på huden. I så fald bedes De kontakte lægen med henblik på en fornyet kontrol.
HVAD BETYDER EN REAKTION VED LAPPEPRØVEN?
Hvis der ved undersøgelsen påvises allergi for et eller flere af stofferne, vurderer lægen, om den påviste allergi kan forklare eksemet. Dette er nød­vendigt, da tidligere allergier "huskes" af huden i mange år. Skønner lægen, at en positiv prøve har betydning for eksemet, bliver næste opgave at lokalisere det pågældende stof i fritids- og/eller arbejdsmiljøet.
Kontakteksemerne kan være vanskelige at få i ro. Dette kan skyldes vanskeligheder med at undgå stoffet, man ikke tåler, eller at der er andre med­virkende årsager til eksemet, for eksempel fugtigt arbejde, udtørring af huden eller mekanisk slid.
ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL KONTAKTALLERGI
Der er mange stoffer, man kan blive overfølsom overfor. Nedennævnte liste er den såkaldte Euro­pæiske Standardserie. Den omfatter de stoffer, som internationalt har vist sig at fremkalde de fleste kontaktallergier. Der kommer hele tiden nye år­sager til kontaktallergi, mens andre årsager for­svinder eller får mindre betydning. Derfor ændres serien løbende.
Den Europæiske Standardserie indeholder følgende stoffer:
Stoffets navn:
Kaliumdikromat
Parafenylendiamin Neomycin
Koboltklorid
Benzokain
Det kan forekomme i:
Cement, maskinindustri, garvet læder.
Hårfarvningsmidler.
Antibiotikum i receptpligtige salver og cremer.
Nogle metallegeringer, ofte sammen med nikkel.
Lokalbedøvelsesmiddel.
Nikkelsulfat
Cliochinol
Kolofonium Parabener
Black Rubber mix Lanolin Mercapto mix Epoxy resin Perubalsam
Para-tertiær-butyl-fenol formaldehyd resin
Formaldehyd
Fragrance mix Quatemium-15
Primin
Kathon CG
Thiuram mix
Lyral
Methyldibromo-glutaranitril
Sesquiterpenlakton
Forniklede spænder og smykker. Nogle nikkelholdige metallegeringer.
Nogle antiseptiske midler i receptpligtige salver og cremer.
Naturharpiks.
Kosmetiske produkter og medicin til lokalbehandling (konserveringsmiddel).
Industrigummi (antioxidant).
Creme- og salvegrundlag.
Gummi (vulkaniseringsmiddel).
2-komponentlim.
Parfume og visse aroma­stoffer.
Lim som anvendes i skoindustrien.
Industrielle og kosmetiske produkter, opvaskemidler (konserveringsmiddel).
Blanding af parfumestoffer.
Kosmetiske produkter (konserveringsmiddel som frigiver formaldehyd).
Primula obconica
(det allergifremkaldende stof
i primula).
Kosmetik, opvaskemidler og maling (konserveringsmiddel).
Gummi, især i handsker.
Parfumestof især i kosmetik.
Kosmetik - fx flydende sæbe (Konserveringsmiddel).
Kurveblomster som kamille, mælkebøtte og krysantemum.
Copyright 2004 Dansk dermatologisk Selskab