Hudlægen informerer om
Kurvblomst-allergi
Dansk dermatologisk Selskab
KURVBLOMSTALLERGI
(sesquiterpenlakton-mix)
Lappeprøven viser kontaktallergi over for sesquiterpen-laktoner. Dette er allergifremkaldende stoffer i planter fra kurvblomstfamilien (latin Compositae eller Astera-ceae). Det er en af verdens største plantefamilier. Den er vidt udbredt i Danmark, både som vilde planter (f.eks, bellis og mælkebøtte), i havernes staudebede (f.eks, vinterasters og hvid okseøje) og som potte­planter (krysantemum og marguerit).
Allergien betyder, at kontakt med sådanne planter kan fremkalde eksem, oftest i ansigt, på hals, arme eller hænder. Eksemet er i reglen værst i sommerhalvåret, hvor man er mest udendørs og hyppigst har plante-kontakt.
De allergifremkaldende stoffer frigøres ved berøring af planterne og altså også uden, at man er i kontakt med plantesaften. Derfor må enhver berøring undgås. Man kan også indirekte komme i kontakt med stofferne via genstande, der er "forurenede" med plantemateriale f.eks, haveredskaber eller en anden persons havear­bejdstøj.
Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis det lykkes at undgå hudkontakt med kurvblom­strede planter.
Eksempler på kurvblomstrede planter:
Arnika (guldblomme)
Asters                               Lægealant
Balsam                             Malurt
Bellis                                Marguerit
Cikorie                              Matrem
Fløjlsblomst (Tagetes)    Morgenfrue
Georgine (Dahlia)            Mælkebøtte
Grå bynke                        Okseøje
Gyldenris                         Rejnfan
Høgeurt                            Røllike
Kamille                             Solsikke
Kornblomst                     Stor tusindstråle Krysantemum
Kurvblomster i hjemmet
I Danmark ser vi hyppigt kurvblomstallergi hos have-interesserede, som gennem mange år har været i kontakt med planter som margueritter og vinterasters i deres staudebede. Personer, der tit plukker mælkebøtter og salatblade til kæledyr, kan også pådrage sig allergien.
Kurvblomster på arbejdspladsen
Gartnere og blomsterbindere, som er i langvarig kontakt med planter fra kurvblomstfamilien, er særligt udsatte for at udvikle allergien. Kokke og smørrebrødsjomfruer er også i risikogruppen på grund af deres kontakt med grønsager fra kurvblomstfamilien.
Kurvblomster i naturmedicin og -kosmetik
Vær opmærksom på, at naturkosmetik og naturmedicin kan indeholde kurvblomstrede planter eller ekstrakter af sådanne planter. Specielt hyppigt anvendes kamille (Chamomilla recutita), guldblomme (Arnica montana) og morgenfrue (Calendula officinalis) - de vil ofte optræde under de i parentes nævnte navne i deklarationen.
Spiselige kurvblomster
Nogle kurvblomstrede planter er spiselige. Betydningen af at spise planterne eller drikke afkog af disse er ikke endeligt afklaret. Det er dog beskrevet, at indtagelse af spiselige kurvblomstrede planter og urteteer kan fremkal­de eller forværre kurvblomsteksem.
Eksempler på sådanne planter er:
Artiskokker
Estragon
Hovedsalat
Icebergsalat
Jordskokker
Julesalat
Skorzoner
Urtete, f.eks, af kamille, røllike eller mælkebøtte
Læs mere om allergi på: www.videncenterforallergi.dk.
Copyright Dansk dermatologisk Selskab • 2. udgave