Lappeprøven viser kontaktallergi overfor kobolt. Det vil sige, at stoffer, som indeholder kobolt, kan føre til eksem på de hudområder, de kommer i kontakt med. Allergien er varig, men den kan svæk­kes med tiden, hvis det lykkes at undgå hudkontakt med kobolt.
Kobolt er et metal, som findes i mange blanke metalgenstande - ofte sammen med nikkel. Derfor er der ofte samtidig kontaktallergi overfor kobolt og nikkel.
Nedenfor er anført andre ting og beskæftigelser, som kan medføre risiko for at komme i kontakt med kobolt. Listen er ment som et idékatalog til at søge efter årsagen til, at kontakteksem forårsaget af kobolt blusser op. Listen er ikke komplet, og det er ikke en forbudsliste, da forekomsten af kobolt varierer, og mængden kan i nogle genstande være så lav, at den ikke giver anledning til eksem.
•  Billige smykker og metalgenstande i beklædning
•  Andre blanke metalgenstande
•  Hårfarver
•  Porcelænsfarver (koboltblå)
•  Tørremidler (sikkativ) til maling, lak og tryksværte
•  Katalysatorer i polyester resinsystemer
•  Metalindustri, inkl. galvanisering
•  Maskinindustri
•  Brugte køle- og smøremidler
•  Våd cement
•  Husdyrfoder
•  Glas-, keramik- og emaljeindustri
•  Elektronikindustri
Copyright Dansk dermatologisk Selskab ■ 2. udgave